Partnerzy

 

Posiedzenie Rady Programowej Kulinarnego Pucharu Polski

W dniu 4 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kulinarnego Pucharu Polski. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele organizatora Kulinarnego Pucharu Polski, Międzynarodowych Targów Poznańskich (Filip Bittner i Agnieszka Glamowska), przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, które objęły patronat honorowy na konkursem – Fundacji Klubu Szefów Kuchni (Jarosław Walczyk)
oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (Jarosław Uściński), Barbara Surma, a także ambasadorzy Kulinarnego Pucharu Polski (Joanna Ochniak i Zenon Hołubowski) oraz przedstawiciele Sponsora Generalnego i Sponsora Głównego, czyli firm Unilever Food Solutions (Tomasz Grabski i Piotr Strzałkowski) i Nordzucker Polska SA. (Marzena Kobusińska).
W obradach uczestniczył także reprezentant Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dariusz Goszczyński), które objęło patronat honorowy na Kulinarnym Pucharem Polski 2016 i jest Partnerem Strategicznym konkursu.

Rada Programowa Kulinarnego Pucharu Polski jest organem, który czuwa i nadzoruje przebieg każdej edycji konkursu. Podczas posiedzenia podsumowano więc przygotowania do Kulinarnego Pucharu Polski 2016.

Pozostałe punkty obrad dotyczyły dalszych kierunków rozwoju konkursu, które wzmocniłyby jeszcze bardziej jego rolę w rozwoju polskiej gastronomii. Tematem dyskusji były przede wszystkim zmiany
w formule konkursu oraz w jego regulaminie. Omówiono także listę konkursów ubiegających się
o status konkursów nominowanych do Kulinarnego Pucharu Polski 2017.

Wszystkie postanowienia obrad Rady Programowej zostaną podane do wiadomości publicznej
do dnia 15 października 2016.