Partnerzy

 

Równorzędnie w innych miastach na terenie Polski odbywały się inicjatywy kulinarne, których celem było wsparcie szczytnego celu WOŚP.

Tu zdjęcia z Oławy i Wrocławia, gdzie szefowie dbali o dobrą kondycje wolontariuszy oraz o podniebienia tych, którzy dzielili się z potrzebującymi.