Partnerzy

 

Walny Zjazd OSSKiC

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 6/8 informuje, że w dniu 17.06.2018 r. w Centrum Szkoleniowym Dora Metal w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Uczestnicy wysłuchali sprawozdań oraz udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi a także przyjęli sprawozdania poszczególnych komisji. 

Następnie został wybrany nowy Zarząd OSSKIC w składzie:
- Jarosław Uściński – Prezes Zarządu,
- Dariusz Zahorański – Wiceprezes Zarządu,
- Mirosław Reszczyk – Skarbnik, 
- Tomasz Gawarzyński – Sekretarz Zarządu,
- Zbigniew Łęgowski – Członek Zarządu.

oraz

 Komisja Rewizyjna w składzie: 
- Leszek Staniszewski – Przewodniczący Komisji,
- Dawid Grucel – Członek Komisji,
- Ryszard Dudziak – Członek Komisji, 
- Jacek Główka – Członek Komisji.

a także

 Sąd Koleżeński w składzie: 
- Artur Musztyfaga – Przewodniczący,
- Sebastian Krauzowicz – Wiceprzewodniczący,
- Maciej Grubman,
- Karol Kuc,
- Lech Pluciński,
- Mariusz Tkaczyk

i

Komisja Weryfikacyjna w składzie: 
- Piotr Szczygielski – Przewodniczący Komisji,
- Joanna Ochniak  Wiceprzewodnicząca Komisji,
- Leszek Makulski – Sekretarz Komisji. 

W następnych punktach Zebrania przyjęto proponowane zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz wręczono nominacje dla członków Reprezentacji  Kucharzy Wojska Polskiego na Puchar Świata w Luksemburgu.