Zarząd

Jarosław Uściński

Prezes Zarządu

Jarosław Uściński

Dariusz Zahorański

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Zahorański

Mirosław Reszczyk

Skarbnik

Mirosław Reszczyk

Tomasz Gawarzyński

Sekretarz Zarządu

Tomasz Gawarzyński

Zbigniew Łęgowski

Członek Zarządu

Zbigniew Łęgowski